Menu

Duyurular


Kılavuzluk Hizmeti

SİRKÜLER NO: 2.8 / 419-277 = 29/05/2019

Anadolu Kılavuzluk A.Ş. (ANKAŞ)’dan alınan 29.05.2019 tarih ve GM.013/19.Y.K sayılı yazısında;

 

“T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 21.05.2019 tarih ve 19463099-145.02-E.39702 sayılı yazıları ile Kocaeli Körfezi ile İskenderun Körfezi Hizmet Sahalarında “Kılavuzluk Hizmeti” vermek üzere 01.06.2019 tarihi itibari ile şirketimiz, ANADOLU KILAVUZLUK A.Ş. (ANKAŞ) yetkilendirilmiş bulunmaktadır.

 

Buna göre, Deniz Kılavuzluk A.Ş. – Med Marine Müşterek Teşebbüsü adına Deniz Kılavuzluk A.Ş. (DEKAŞ) tarafından İzmit ve İskenderun Körfezlerinde verilmekte olan “Kılavuzluk Hizmetleri”, 31.05.2019 tarihi 24.00 saatine kadar sürdürülecek ancak, 01.06.2019 tarihi saat 00.00’dan başlayarak İzmit ve İskenderun Körfezlerinde verilecek “Kılavuzluk Hizmetleri”, İdare tarafından İzmit Körfezi için KLV.1 Belge numaralı ve İskenderun Körfezi için KLV.2 Belge numaralı “KILAVUZLUK HİZMET İZİN BELGESİ ile yetkilendirilen ANADOLU KILAVUZLUK A.Ş. (ANKAŞ) tarafından yerine getirilmeye başlayacaktır.

 

Dolayısıyla, 01.06.2019 tarihi saat 00.00’dan başlayarak, İzmit Körfezi ve İskenderun Körfezi Hizmet Sahalarında verilecek “Kılavuzluk Hizmetleri” için;

 

1) Talepnameler, Ordinolar ve gerekli iletişim için aşağıda verdiğimiz telefon, mail ve adreslerin kullanılması gerekmektedir.

 

2) 01.06.2019 tarihi saat 00.00’dan başlayarak verilecek “Kılavuzluk Hizmetleri” için faturalar ANADOLU KILAVUZLUK A.Ş. (ANKAŞ) tarafından düzenlenecektir.

 

3) Verilecek Kılavuzluk Hizmetleri için İdare tarafından 2003 yılında yayınlanıp uygulamaya konulan ve halen geçerliliğini koruyan “Hizmet Tarifesi” uygulanacaktır.

 

4) Düzenlenecek faturalar 7 gün içinde aşağıda verdiğimiz ANADOLU KILAVUZLUK A.Ş. (ANKAŞ) Banka Hesap numarasına yatırılacağı,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz