Menu

Duyurular


Kazakistan Petrol ve Doğalgaz Sektörü Tedarik, Satınalma ve Taahhüt Süreci Bilgilendirme Toplantısı, 23 Ekim 2018, İstanbul

SİRKÜLER NO: 12.3  / 737-557 = 11/10/2018 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10.10.2018 tarih ve 3865-576/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun 09.10.2018 tarih ve KAZ/2018-1304 sayılı yazısına atfen;

 

Dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz üreticilerinden olan Kazakistan'ın üretim potansiyeli giderek artarken, sektörde faaliyet gösteren firmaların çeşitli ürün, makine ve ekipmanlarla endüstriyel müteahhitlik, lojistik, müşavirlik ve diğer hizmetlere olan ihtiyacı da önemli ölçüde artış gösterdiği,

Türk firmalarının bu pazardan daha fazla pay alması, ihracat potansiyelinin ve  Kazakistan petrol sektöründeki operatörlerin kaliteli ürün ve hizmetlere erişim olanaklarının artırılması amacıyla, 23 Ekim 2018 tarihinde, 14.30 – 17.30 saatleri arasında DEİK'te (Adres: River Plaza, Büyükdere Caddesi, Bahar Sokak No:13, Levent – İstanbul) "Kazakistan Petrol ve Doğalgaz Sektörü Tedarik, Satınalma ve Taahhüt Süreci Bilgilendirme Toplantısı" düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Toplantıda ilgili Kazak kurumlarının temsilcileri tarafından petrol ve doğalgaz sektöründeki gelişmeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler, sektörde ürün ve hizmet sağlayıcısı firmalardan beklentiler,  aralarında Tengizchevroil LLP, North Caspian Operating Company N.V. Karachaganak Petroleum Operating B.V. ve diğer firmaların bulunduğu ana operatörlerin  ön yeterlilik ve ihale süreçleri ve satınalma planları hakkında ayrıntılı sunumlar yapılacağı ve katılımcıların sorularının cevaplandırılacağı, toplantıya özellikle;

-  Petrol ve doğalgaz sektörü temsilcilerinin ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet üretimi,

-  Petrol ve doğalgaz sanayi için çeşitli ürün, makine ve ekipman üretimi ve tedariği,

-  Endüstriyel mühendislik ve müteahhitlik,

- Proje yönetimi, teknik danışmanlık ve müşavirlik alanlarında faaliyet gösteren firmaların katılımında fayda görüldüğü,

Bahse konu toplantıya katılmayı arzu eden firma ve kurum temsilcilerinin 19 Ekim 2018, saat 18.00’a  kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/749/11573 internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurarak, kayıt yaptırmaları gerektiği,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz