Menu

Duyurular


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)

SİRKÜLER NO: 10.2 / 509-401  = 06/07/2018


Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığınca), 06 Temmuz 2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Tebliğ


Dağıtım: Tüm üyelerimiz