Menu

Duyurular


Karanlık Liman Demir Sahası

SİRKÜLER NO: 13.7  / 191-115 = 05/03/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 05.03.2019 tarih ve 862-143/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Karanlık Liman Demir Sahası’nda, yakıt ikmali yapacağını beyan eden gemilerin Çanakkale Boğazı geçiş planlamasında “öncelikli geçiş yapacak gemiler” dâhilinde değerlendirileceği uygulamasının iptal edildiği hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz