Menu

Duyurular


İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 213-130 = 15/03/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 14.03.2019 tarih ve 1017-177/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 04.03.2019 tarih ve 2306 sayılı yazısından bahisle;

 

“İthalat denetimlerinin etkinliğinin ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin artırılması amacıyla bu firmalar için “İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi” (İİKS) programının oluşturulduğu belirtilerek bahse konu program ile yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara verileceği, bahse konu uygulamanın 25.03.2019 tarihinden itibaren devreye alınacağı, uygulamanın başlamasını takiben İİKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesinin tescil edilemeyeceği ifade edilerek bahse konu tarihe kadar yabancı firmaların İİKS programına kayıt olması gerektiği hususu,”

 

 

Bildirilmektedir.

 

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz