Menu

Duyurular


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/39

SİRKÜLER NO: 10.5 / 796-602 = 31/10/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30.10.2018 tarih ve 4109-630/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;


“Ticaret Bakanlığı'ndan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/39)"  27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğin amacının, 6/3/2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/8) ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli “adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)” tanımlı 8311.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “özlü kaynak telleri” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması olduğu belirtilmektedir.

 

Soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğunun tespit edildiği açıklanan bahse konu Tebliğ İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer aldığı,"

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: İlgi Yazı


Ek 2: Tebliğ ve Eki


Dağıtım: Tüm üyelerimiz