Menu

Duyurular


İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)

SİRKÜLER NO: 11.5 / 021-019 = 05/01/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03/01/2018 tarih ve 33-5/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“?Ekonomi Bakanlığı'nca hazırlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)  31/12/2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, 01.01.2018 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu İthalat Tebliği ile 31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bu Tebliğin amacı, ithalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ve kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanması ile Tebliğ kapsamı eşyanın ithalatına yönelik bazı usul ve esasları düzenlemektir.

Söz konusu Tebliğ, İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası  (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde yayınlanmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk 1: İlgi Yazı

Ek 2: İlgi Tebliğ


Dağıtım: Tüm üyelerimiz