Menu

Duyurular


İstanbul İli Beşiktaş, Sarıyer, Adalar, Üsküdar, Beykoz ve Şile İlçesi Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki (DHTA) Alanları Bedel (Ecrimisil) Tespiti

SİRKÜLER NO: 23.1  / 088-075 = 02/02/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02/02/2018 tarih ve 467-65/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“a) İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 26.01.2018 tarihli ve E.592 sayılı yazısı.

 b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 22.01.2016 tarihli ve 816 sayılı yazısına atfen;

 

(a) yazıda özetle;

 

İl sınırları dahilinde Müdürlüklerinin yetki ve sorumluluk alanındaki  Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki (DHTA) alanların önemli bir bölümünü kıyı kesimlerinde kalan DHTA alanlarının teşkil ettiği,bu alanlara ilişkin kiralama, kullanma izni verilmesi v.b. işlemler ile iştigal edilmiş durumda olduğu tespit edilen DHTA alanlarının ecrimisil işlemleri için Bedel Tespit Komisyonlarınca yapılacak tespitlerde kullanılmak üzere metrekare bazında güncel ecrimisil bedellerine ihtiyaç duyulduğu,

 

Yazıda atıf yapılan, (b) yazı gereği, İstanbul İli Beşiktaş, Sarıyer, Adalar, Üsküdar, Beykoz ve Şile İlçesi'nin kıyıya cephesi olan Mahallelerinde;

 

Her mahallenin kıyı kesimleri için (deniz kenarındaki yerler, dolgu alanları dahil sahil yolu ile deniz arasında kalan alanlar ile sahil yoluna bitişik diğer taşınmazlar) ecrimisil veya kiralama bedel tespitlerine esas (yıllık) metrekare birim değerlerinin boş arsa ve bu alanlarda tespit edebilecek, restourant, büfe, bina, otopark, arsa şemsiye-şezlong, duş, çekek yeri, yat bağlama, iskele, yeşil alan, bahçe, tarımsal kullanım v.b. şeklindeki her kullanım türü için ayrı ayrı olmak üzere ivedilikle Müdürlüklerine iletilmesi istenmektedir.

 

İlgili Müdürlüğe Odamız görüşlerini bildirmek üzere; İstanbul İli Beşiktaş, Sarıyer, Adalar, Üsküdar, Beykoz ve Şile İlçesi Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki (DHTA) kıyı alanlarında faaliyet gösterdiğiniz iskele, barınak, çekek yeri,  yat bağlama, şemsiye -şezlong vb. her kullanım türü için metrekare bazında güncel ecrimisil bedeline ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin 12  Şubat 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Deniz Turizmi ve Deniz Kaynakları Birim mail adresine dkdt@denizticaretodasi.org.tr bildirilmesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz