Menu

Duyurular


IMO’nun 2050 Yılına Kadar CO2 Emisyonlarını %50 Oranında Azaltma Hedefi

SİRKÜLER NO: 20.1  / 329-265 = 30/04/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27/04/2018 tarih ve 1651-253/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticareti Odası’nın 26/04/2018 tarih ve (ICS) PRESS(18)07 sayılı yazısına atfen;

ICS Başkanı Esben Poulsson'ın, IMO CO2 Azaltımı Stratejisi hakkındaki sözlerine yer verilmiş olup, söz konusu Strateji'nin, deniz taşımacılığının sebep olduğu sera gazı emisyonlarını 2008 yılıyla karşılaştırıldığında, 2050'ye kadar en az % 50 azaltmayı öngördüğü ifade edilmektedir.

 

IMO'nun hedeflerini son derece iddialı olarak değerlendiren Poulsson'a göre, denizcilik sektörü kendisine yöneltilen eleştirilerin aksine, üzerine düşeni yapmak için kapsamlı bir Strateji izlemeye başlamıştır. IMO'nun CO2 salınımlarını azaltmak için değerlendirdiği tedbirler arasında, özellikle "piyasa temelli tedbirlere" sektörün şüpheli yaklaştığını ifade eden Poulsson, daha çok sıfır CO2 emisyonlu yakıtların geliştirilmesi ve yine sıfır CO2 emisyonlu sevk gücü sistemlerinin tasarlanması için çalışılması gerektiğine dikkat çekmektedir.”

 

Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiKenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz