Menu

Duyurular


İkili Odalar'a Üyelik

SİRKÜLER NO: 23.1 / 748-598 = 13/10/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.10.2020 tarih ve 2732/1129/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 06.10.2020 tarihli ve 8640 sayılı yazıda, TOBB’un yurtdışında muadili olan özel sektör kuruluşları (Oda/Birlik/Federasyon) ile kurumsal işbirliğini geliştirme çabaları kapsamında, bir dizi ülke ile "Ticaret ve Sanayi Odası Forumu" adı altında yapılanmaya gidildiğine ilişkin bilgi verilmektedir.

Ülkemizin önceliklerine uygun olarak 13 ülkeyle "Ticaret ve Sanayi Odası Forumu" kurulduğu, çalışmaların sürdürüldüğü belirtilmektedir. TOBB tarafından kurulan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu listesi aşağıda sunulmaktadır.

Arnavutluk: Türk iye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

Azerbaycan: Türkiye-Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

Bulgaristan: Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

Endonezya: Türkiye-Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

Kazakistan: Türk-Kazak Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

Kosova: Türkiye-Kosova Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

KKTC: Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu

Kırgızistan: Türk-Kırgız Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

Moğolistan: Türk-Moğol Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

Özbekistan: Türk-Özbek Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

Pakistan: Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

Sırbistan: Türkiye-Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

Ukrayna: Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

 

İkili "Oda Forumları" kapsamında, hem Türkiye'de hem de muhatap ülkede olmak üzere, mevcut koşullar da dikkate alınarak, geniş katılımlı etkinlikler düzenlenmekte olup, bu etkinlikler ile Türk tarafı üyelerinin kendi aralarında, hem de karşı kanat üyeleri ile bir araya gelmesine olanak sağlandığı, düzenlenen geniş katılımlı etkinliklerde, yine muhatap ülkelerin resmi yetkilileri ve çeşitli sektörlerdeki firma temsilcileri ile ikili görüşme fırsatları sunulduğu ifade edilmektedir.

 

Ticaret ve Sanayi Odası Forumlarına ilişkin, üyelik dâhil tüm bilgilere.  https://tobb.org.fr/IkiliOdalar /Sayfalar/AnaSayfa.php  linkinden ulaşılabileceği bildirilmekte olup, söz konusu Ticaret ve Sanayi Odası Forumlarında yer alan  ülke/ülkeler ile iş yapmak isteyen Üyelerimizin kurulan ilgili ülke/ülkelerin Ticaret ve Sanayi Odası Forumlarına Üye olabilecekleri,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz