Menu

Duyurular


İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışı İhalesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 195-119 = 07/03/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 06.03.2019 tarih ve 902-153/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 01.03.2019 tarihli yazısından bahisle;

 

“Şirketlerinin mülkiyetindeki “ÇATALKAYA” isimli römorkörün kapalı zarfla teklif alma suretiyle, 07.05.2013 tarih ve 28640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği” hükümlerine göre satışa çıkarıldığı,

 

Tekliflerin en geç 20.03.2019 son teklif verme tarih ve saat 14.00’a kadar Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi Kemankeş Caddesi No: 47 Giriş Katı 34425 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi posta ile de gönderilebileceği, her ne sebep ve surette olursa olsun belirtilen gün ve saatten sonra ele geçen teklif mektuplarının hiçbir surette değerlendirmeye alınmayacağı hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz