Menu

Duyurular


İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri Genelgesi

SİRKÜLER NO: 8.7  / 201-161 = 12/03/2018 


T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 08/03/2018 tarih ve 52856264-010.06-E-32610846 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

14/04/2018 tarih ve 2016/13 sayılı İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri Konulu Genelgeye atfen;

13/10/2017 tarihli ve 30209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile revize edilen ihracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici uygulamaları kapsamdaki işlemlerin ekte yer alan İşlem Süreçleri Kılavuzuna göre yürütülmesi gerekmektedir.

14/04/2018 tarih ve 2016/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.”

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 


Ek 1: İlgi Genelge

Ek 2: İşlem Süreçleri Kılavuzu

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz