Menu

Duyurular


ICS İnşa ve Ekipman Alt Komitesi ile Dökme Yük Paneli Müşterek Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3 / 291-179 = 11/04/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 10.04.2019 tarih ve 1375-243/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 01.04.2019 tarihli ve CE(19)01 sayılı yazısından bahisle;    

           

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda, en son 15 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen ICS İnşa ve Ekipman Alt Komitesi ile Dökme Yük Paneli Müşterek Toplantısı’nın bir sonraki toplantısının, 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Taslak toplantı gündemi olarak belirlenen konulara ilave olarak, gündeme eklenmesi istenen konu tekliflerinin, ICS‘e bildirilmek üzere Odamıza (iletisim@denizticaretodasi.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

 

2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek ICS İnşa ve Ekipman Alt Komitesi ile Dökme Yük Paneli Müşterek Toplantısı gündem maddeleri taslağı aşağıda verilmektedir;

 

Bir önceki toplantı kararlarının onaylanması,

 

Balast Suyu Ekipmanları Üreticileri Birliği (Ballastwater Euipment Manufacturer’s Association –BEMA) Başkanı Sayın Mark RIGGIO’nun sunumu,

 

Emisyonlar, Enerji Verimliliği Dizayn İndeksi (EEDi), Balast Suyu,Sualtı gürültü, gemi dizayn, inşa ve ekipmanları konularındaki IMO toplantılarıyla ilgili sonuçlar,

 

Halen geliştirilme aşamasında ortak sektör rehberini de içeren yakıtla ilgili konular,

 

Bilhassa El Faro ve Viking Sky hadiseleri sonrası, ters durumlarda Ana Makine Yağlama donanımlarının işlerliğinin değerlendirilmesi,

 

Bir önceki toplantıda gündeme gelen gemide kullanılan ekipmanların emniyet sınırları,

 

Konteyner gemilerinde can kurtarma ve yangınla mücadele teçhizat ve donanımları,”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz