Menu

Duyurular


ICS Gaz Rehberi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 718-544 = 03/10/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02.10.2018 tarih ve 3738-557/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 24.09.2018 tarih ve ICS(18)35 sayılı yazısına atfen;

 

ICS tarafından üyelerden, "ICS Gaz Rehberi" adlı yayımına ait yeni sürümün tüm ilgili denizcilik şirketlerine önceden satışının teşvik edilmesi için, https://bit.ly/2O4kPvq linkinin iletilerek ilgili tüm kurum ve kuruluşların bu konuda bilgilendirilmesi talep edildiği, 

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı Eki ve Türkçe Çevirisi


Dağıtım: Tüm üyelerimiz