Menu

Duyurular


ICS – Denizcilik Sektöründe Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Anketi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 601-417 = 08/08/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 07.08.2019 tarih ve 2923-532/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (International Chamber of Shipping – ICS) 02.08.2019 tarih ve LA(19)37 sayılı yazısına atfen;     

   

Denizcilik Sektörüne ilişkin mevcut Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikalarını ve uygulamalarını incelemek üzere ICS tarafından oluşturulan bir ankete katılım sağlamaya davet edilmektedir. Söz konusu anketten elde edilecek bilgilerin; mevcut durumun anlaşılması, geleceğe yönelik ICS politikalarının oluşturulması ve destekleyici dokümanların üretilmesi maksadıyla kullanılacağı ifade edilmektedir. Belirtilen konunun, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (International Labour Organization–ILO) gelecek yıllara yönelik gündem maddeleri arasında yer alacağı ve bu nedenle mevcut durum ve zorluklara ilişkin önemli değerlendirmelerin yapılmasının önem arz ettiği belirtilmektedir.

2019 Eylül ayı sonuna kadar doldurulabileceği belirtilen söz konusu anketin tamamlanmasının ardından, ICS Çalışma İşleri Komitesi’nin (Labour Affairs Committee) 2019 yılı içerisinde konuyu ele almak üzere bir rapor hazırlayacağı ifade edilmektedir.

Bahse konu anket https://www.surveymonkey.co.uk/r/HGLYZ3F internet adresinde yer aldığı,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz