Menu

Duyurular


ICS’in “Ortak Endüstri Grubu” Çalışmasına Ait Güncelleme

SİRKÜLER NO: 23.1  / 719-545 = 03/10/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02.10.2018 tarih ve 3737-556/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 02.10.2018 tarih ve MC(18)84 sayılı yazısına atfen;

 

ICS'in %0,5 Kükürtlü Deniz Yakıtı Rehberinin Geliştirilmesi İçin "Ortak Endüstri Grubu" Çalışmasına Ait Güncelleme başlıklı yazısında ilgili tüm kurum ve kuruluşların bu konu hakkında bilgilendirilmesi talep edildiği

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı Eki ve Türkçe Çevirisi


Dağıtım: Tüm üyelerimiz