Menu

Duyurular


Hizmet İhracatçıları Birliğine İlişkin Duyuru

SİRKÜLER NO: 23.1  / 645-490 = 04/09/2018 


İlgi: “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin 04.09.2018 tarih ve 53654767-TİM.00.GSK.2018/1140-03227 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Malumunuz olduğu üzere Hizmet İhracatçıları Birliği 24.03.2018 tarihli ve 30370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2018/3 sayılı Tebliğ ile İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) bünyesinde ve merkezi İstanbul’da olmak üzere kurulmuştur. 17.05.2018 tarihinde gerçekleştirilen Kuruluş Genel Kurulu ile anılan Birliğin Yönetim ve Denetim Kurulları oluşturulmuş ve bu çerçevede faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır.

 

Hizmet İhracatçıları Birliği, hizmet alanında ülkemizin ilk ve tek Birliği niteliğinde olup, yıllık ihracatı 50 milyar Dolar seviyelerine ulaşmış bulunmaktadır.

 

Bu kapsamda söz konusu Birliğin ve Birlik faaliyetlerinin tanıtım amacıyla hazırlanmış olan bilgi notu ekte sunulmaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz