Menu

Duyurular


Güvenli Denizler ve Temiz Denizler Semineri

SİRKÜLER NO: 12.2 / 676-474 = 11/09/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10.09.2019 tarih ve 3222-603/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Kadın Uluslararası Denizcilik ve Ticaret Birliği (WISTA) Türkiye Derneği’nin 02.09.2019 tarih ve bila sayılı yazısına atfen;

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün 2019 yılı için benimsediği “Denizcilik Alanında Kadını Güçlendirme” teması kapsamında Odamız desteği ile WISTA Türkiye Derneği tarafından 18 Eylül 2019 tarihinde Kozyatağı Hilton Otelinde (Sahrayı Cedit, Batman Sk. No:4, 34734 Kadıköy/İstanbul) “Güvenli ve Temiz Denizler” konulu seminerin aşağıda belirtilen taslak program çerçevesinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu seminer kontenjanla sınırlı olup, katılım sağlamak isteyen üyelerimizin WISTA Türkiye Derneği (info@wistanbul.org.tr, Tel: 0533 394 40 10)”ne bildirimde bulunmaları,” 

14.00: Açılış konuşması WISTA Türkiye Derneği Başkanı Sayın Nazlı SELEK

14.10: İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tamer KIRAN

14.30 -15.45:   1. Oturum: Siber Güvenlik (Cyber Security)

15.45 / 16.15: Ara

16.15-17.15: 2. Oturum: Balast Sularının Deniz Kirliliğine Etkisi ve 2020 Sülfür Düzenlemesi                                                   

17.15 / 18.00: Sorular ve Cevaplar

18.00/19.00: Kokteyl

19.00 / 22.00: Yemek

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz