Menu

Duyurular


Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111)

SİRKÜLER NO: 8.7 / 378-245  = 15/05/2019

15.05.2019 tarihli,  30775 sayılı Resmi Gazete'de 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111) yayımlanmıştır.

 

Anılan kararda, 29.09.2009 tarihli, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan,  4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Gümrük Kanunu'nun 45/1 62/1 ve 126/1 inci maddeleri ile Ek:9’da değişiklikler yapılmıştır.

 

Bu değişiklikler ile;

Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta yada hızlı kargo ile gelen bedeli gönderi başına toplam 150 EURO’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınmaktadır. Önceki düzenlemede “Türkiye gümrük bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı ile gelen bedeli gönderi başına 22 euroyu geçmeyen eşya ile 150 euroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve ya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır.” İbareleri yer almaktayken, son değişiklik ile  gönderi başına 22 EURO’nun altında kalan eşyalar için vergi muafiyeti kaldırılmaktadır.

Kıymeti 1500 EURO’yu  geçmemek şartı ile posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın değeri ile kişisel kullanma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için 45. maddede yolcu beraberinde gelen eşya için 59. maddede belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden vergi oranları belirlenmiştir.

127/1 inci maddede yer alan “beş katına” ibaresi “on katına” şeklinde değiştirilmiştir.

Kararın eki EK:9’da yapılan düzenleme ile, TV, müzik çalar, video oynatma özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep Telefonu(yabancı misyon mensupları hariç olmak üzere, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla, üç takvim yılında 1 adet) şeklinde değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişiklikten önce yolcu beraberi eşya kapsamında TV, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu yabancı misyon mensupları hariç iki takvim yılında 1 adet olmak üzere getirilebiliyordu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Karar, yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girecektir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Karar

Dağıtım: Tüm üyelerimiz