Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

SİRKÜLER NO: 8.7 / 808-611  = 05/11/2018


Ticaret Bakanlığı’nca, 03 Kasım 2018 tarih ve 30584 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)  ” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ

Dağıtım: Tüm üyelerimiz