Menu

Duyurular


Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü

SİRKÜLER NO: 23.1 / 200-123 = 11/03/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 08.03.2019 tarih ve 930-163/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 311 Sayılı yayınından bahisle;

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef  Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü” yayınlanmış olup; bahse konu broşürde yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençlerimizin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile vergi teşviki ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sigorta prim teşviki getirildiği bildirilmektedir.

 

Söz konusu broşüre http://www.gib.gov.tr/genc-girisimcilere-vergi-ve-sigorta-prim-tesviki-brosuru-yayinlandi-0 bağlantısından erişim sağlanmakta olup ayrıca İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr  ) “Genel Duyurular” bölümünde yayınlandığı,

 

Bildirilmektedir.

 

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz