Menu

Duyurular


Gemilere Yakıt İkmali Yapan Tankerler/Barçlar (Kural Uygulama ve Görüşler)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 269-165 = 03/04/2019 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 03.04.2019 tarih ve 1255-221/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“İlgi (a): 29.01.2019 tarih ve 379 sayılı yazımız.

 

 (b): 03.11.2008 tarihli ve 27043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Petrol Tankerleri Çift Cidar veya Eşdeğer Tasarım Şartlarının Uygulama Esasları ve Kabotajda Çalışan Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik"

     

 (c): T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve E.19106 sayılı yazısı.

 

İlgi (a) Odamız yazısı ile; Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) 04.04.2014 tarihli MEPC.248(66) dokümanı ile MARPOL Ek 1 Kural 28'e eklenen hükümle, tüm petrol tankerlerinin stabilite programı ile donatılması zorunluluğu getirildiği ancak söz konusu uygulamanın kabotajdaki petrol tankerlerine yönelik uygulaması hakkında gemilere yakıt ikmali yapan tankerler/barçlar konusunda bir açıklama yapılmadığı ve İlgi (b) Yönetmeliğin 3 numaralı ekinde bulunan kontrol listesinin 13 ve 14 numaralı maddelerine istinaden gemilere yakıt ikmali yapan tankerler/barçların kalkışta denge ve gemi bünyesindeki stresin hesaplanması için onaylı bir cihaz veya yazılım hususundan muaf tutulduğu da belirtilerek söz konusu gemilere yapılacak uygulamanın nasıl olacağı konusunda görüş talep edilmiş olup, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (c) yazı ile;

 

MARPOL Ek 1 Kural 28 kuralı gemilere yakıt ikmali yapan tankerleri ayırt etmeksizin 150 gros tonilatodan büyük tüm petrol tankerlerini kapsamakta olup ilgi (b) Yönetmeliğin ise bu kuralın yürürlüğünden önceki uygulamaları düzenlendiği, Odamız talepleri doğrultusunda yapılan değerlendirmede MARPOL EK 1 Kural 3.6.1 dikkate alınarak gemiye ait öngörülen tüm yükleme koşullarını içeren onaylı stabilite hesaplarının gemi kaptanının bilgisine sunulması şartıyla, 100 mille sınırlı liman seferi veya idari liman seferi ile belgelendirilmiş, gemilere yakıt ikmali yapmak üzere sadece bu iş için tahsis edilen tankerler/barçların MARPOL EK 1 Kural 28.6 kapsamındaki onaylı stabilite programından muaf tutulmalarının uygun mütaala edildiği, belirtilmektedir.

 

İlgi (c) yazıya Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel", "Teknik" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümlerinden ulaşılabilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz