Menu

Duyurular


Gemilere İlaç Temini

SİRKÜLER NO: 7.1  / 096-080 = 07/02/2018

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 05/02/2018 tarih ve 94161151-473.03-E.13-61739591 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Bilindiği üzere “Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik” gereği gemilerin sınıflarına göre bulundurması gereken ilaçların reçete edilmesi işlemleri Genel Müdürlüğümüze bağlı Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerince (SSDM) yürütülmektedir. Ancak söz konusu ilaçlar temininde zaman zaman sorunlar yaşanmıştır.

 

Bu nedenle, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan söz konusu ilaçların ecza depolarından temini imkanını sağlayan “Küresel Lokasyon Numarası (GLN)” talep edilmiştir. İlgili kurum “temin edilecek ilaçların sorumluluğu tarafımıza ait olmak üzere ve İlaç Takip Sistemi’nde mal alım ve sarf bildirimlerinin yapılması gerekliliği” ile Genel Müdürlüğümüz Küresel Lokasyon Numarasını (GLNV. “86800015233750000” olarak aktive etmiştir. Ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaç Takip Sistemi’ne Genel Müdürlüğümüz Bilgi Sistemi (HSSBS) entegre olmuş ve “interaktif sisteminde” “İlaç Takip Modülü” oluşturulmuştur.

 

Bu çerçevede, SSDM’lerce yürütülen gemilere ilaç temini işlemlerinin aşağıda belirtilen şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

 

1.     Gemilerin ihtiyacı olan her türlü ilacın temini işlemleri SSDM’lerin kontrolünde yürütülecektir. Gemi ilaç temini işlemlerini gemi temsilcisi olarak yalnızca donatan, kaptan veya gemi acentesi yürütebilir.

 

2.     Geminin ihtiyacı olan ilaçların temini için, gemi temsilcisi hekim bulunan SSDM’lere dilekçe ile başvurur. Dilekçe ekinde gemi kaptanının ihtiyacı olan ilaçlara dair talebi bulunmalıdır. SSDM hekimi ekte yer alan Gemi İlaç Temin Formu’nu interaktif sistemi üzerinden doldurur ve çıktı alarak imza ve kaşeli şekilde gemi temsilcisine verir. İlaç temini için ayrıca reçete düzenlenmez.

 

3.     Gemi temsilcisi belirtilen ilaçları herhangi bir ecza deposundan temin edebilir. Gemi temsilcisi ecza deposundan aldığı ilaçlar için İlaç Faturasını almak zorundadır. SSDM’nin bulunduğu şehirde ecza deposu yok veya ecza deposunda belirtilen ilaçlar yok ise gemi yetkilisi ilaçları başka bir şehirdeki ecza deposundan da temin edebilir. Eczaneler toplu ilaç satışı yapmadıklarından söz konusu ilaçlar eczanelerden temin edilememektedir.

 

4.     Gemi temsilcisi ecza deposundan aldığı ilaçları gemi kaptanına bir tutanak ile teslim eder. Gemi Kaptanına İlaç Teslim Tutanağında teslim edilen ilaçlar liste halinde belirtilir.

 

5.     Gemi temsilcisi ecza deposundan almış olduğu İlaç Faturasını ve Gemi Kaptanına İlaç Teslim Tutanağını, Gemi İlaç Temin Formu düzenlendiği günden itibaren en geç 15 gün içerisinde ilgili SSDM’ye teslim eder. İlaçları başka bir şehirdeki ecza deposundan temin eden gemiler bu belgeleri ilgili SSDM’ye kargo ile de ulaştırabilir.


6.     SSDM tarafından gemilerin temini için Gemi İlaç Temin Formu’nda belirtilen ve ecza deposunca gemi temsilcisine verilen ilaçlar İlaç Takip Sisteminde Genel Müdürlüğümüz üzerinde gözükmektedir. Bu nedenle gemilerin aldığı ilaçların Genel Müdürlüğümüz üzerinden ilgili gemiye aktarılması gerekmektedir. İlaçların temin edildiğine dair İlaç Faturası ve Gemi Kaptanına İlaç Teslim Tutanağını alan SSDM hekimi HSSBS içerisindeki İlaç Takip Modülünü kullanılarak geminin aldığı ilaçlan en geç 15 gün içerisinde ilgili gemiye aktarır.

 

7.     Yapılan işlemlere ilişkin dilekçe, kaptan talebi, Gemiler İçin İlaç Temin Formu, İlaç Faturası ve Gemi Kaptanına İlaç Teslim Tutanağı belgeleri bir dosya haline getirilerek arşivlenir.

 

İlgili tüm personelin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesi ve işlemlerin belirtilen şekilde yürütülmesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz