Menu

Duyurular


Gemilerde Daha Güvenli Demirleme ve Bağlama Operasyonları İçin Gerekli Kurallar

SİRKÜLER NO: 13.3  / 139-112 = 15/02/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15/02/2017 tarih ve 597-122/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“10 Şubat 2017 tarihli TradeWinds Gazetesi’nde yayımlanan haber metnine atfen;

 

Daha güvenli demirleme ve bağlama operasyonları (mooring operations) için uluslararası ölçekte kural ve kılavuzlara ihtiyaç duyulduğu ve Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO'nun, konuyla ilgili bir yönetmelik tasarısı üzerinde çalıştığı ifade edilmektedir.

Yazıda ayrıca Deniz Kazaları Araştırma Alman Federal Bürosu (BSU)'nun 2016 Şubatı'nda yaşanan Maersk Kure gemi kazasına yönelik hazırladığı bir rapora da atıfta bulunulmaktadır. Rapora göre, kullanıma elverişli olmadığı için kopan bir palamar halatı, olay esnasında vinç yakınında bulunan bir gemiadamının ölümüne yol açmıştır.

 

Dünyanın hiçbir yerinde anılan operasyonlara yönelik kabul edilmiş standartlar bulunmadığına dikkat çeken BSU raporu özetle aşağıdaki tavsiyelere yer vermektedir:

"Kontroller her altı ayda bir yapılmalı ve mürettebat gerekli her türlü eğitimi almış olmalı. En ufak bir şüphede dahi halatlar yenilenmeli. Durumları iyi görünse bile beş yıllık kullanımdan sonra halatlar değiştirilmeli.

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz