Menu

Duyurular


Gemiadamları İçin Pozitif Akıl Sağlığı Kılavuzu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 905-681 = 05/12/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02.12.2018 tarih ve 4579-716/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)'nın 26.11.2018 tarihli ve LA 18(50) sayılı yazısına atfen;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen yazıda, Uluslararası Gemi Adamlarının Refahı ve Yardım Ağı (International Seafarers' Welfare and Assistance Network- ISWAN), ve Armatörler P&I Kulübünün, "Gemiadamları için Pozitif Akıl Sağlığı" kılavuzunu yayımlandığı bildirilmektedir.

Kılavuz, iş stresi, aile baskısı ve sınırlı kıyı izni gibi denizcilerin ruh sağlığını etkileyebilecek çeşitli faktörlerin olduğunu ve denizde, karadan uzakta olmanın bazen denizcilerin gerekli desteğe erişmelerini zorlaştırabildiğini belirtmektedir. Aynı zamanda kılavuzda denizcilerin duyguları ile başa çıkmalarına yardımcı olmak için bazı beceri, egzersiz ve baş etme stratejileri detaylandırılmaktadır.

Bahse konu kılavuza; https://www.seafarerswelfare.org/seafarer-health-information-programme/good-mental-health/good-mental-health-infographics-steps-to-positive-mental-health linkinden erişim sağlanabildiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz