Menu

Duyurular


Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurul Kararı

SİRKÜLER NO: 21.1 / 189-113 = 05/03/2019 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 05.03.2019 tarih ve 861-142/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

“?Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu'nun, gemiadamına günlük nakdi iaşe bedeli olarak net 30 TL (Otuz Türk Lirası) verilmesi ile ilgili "Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı" 05.03.2019 tarih ve 30705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu Karar’ın bir örneği İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel Duyurular" Bölümü "Gemiadamları" alt sekmesinde yer aldığı,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz