Menu

Duyurular


Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurul Kararı

SİRKÜLER NO: 21.1 / 180-148 = 06/02/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05/03/2018 tarih ve 905-133/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu'nun, gemiadamına günlük nakdi iaşe bedeli olarak net 28 TL (Yirmi Sekiz Türk Lirası) verilmesi ile ilgili "Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı" 03.03.2018 tarih ve 30349 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu Tebliğ'in bir örneği Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel Duyurular" Bölümü "Gemiadamları" alt sekmesinde yer almaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz