Menu

Duyurular


Gemi ve Yat Acenteleri Yönetmelik Taslağı

SİRKÜLER NO: 11.2  / 275-169 = 05/04/2019


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 01.04.2019 tarih ve 63137251-155.01.01-E.25856 sayılı “Gemi ve Yat Acenteleri Yönetmelik Taslağı” konulu yazısı ekte sunulmaktadır.

 Taslak hakkındaki görüşlerinizin 17.2.2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak ve bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan görüş bildirme formuna işlenmek suretiyle, 12.04.2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Derneğimize iletmenizi talep ederiz.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yönetmelik ve Gerekçe

 

Ek 2: 26083 sayılı Resmi Gazete’deki Yönetmelik

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz