Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Eğitim Duyurusu

SİRKÜLER NO: 6.13 / 093-079 = 06/02/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06/02/2018 tarih ve 489-69/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Gemi Acenteliği Eğitimi, 19-23 Şubat 2018 tarihleri arasında 10:00-17:00 saat aralığında Odamız Meclis Salonu’nda düzenlenecek olup, sınav Odamızca 24 Şubat 2018 Cumartesi günü Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (Çırağan Cad.N:34 Yıldız-Beşiktaş/İSTANBUL) saat 10:00’da yapılacaktır.

 

  1. Eğitime; en az lise mezunu olmak şartı ile gemi acente personeli kimlik kartı almak isteyen (gemi acentesi personel tanıtım kartı olmayan) kişiler katılabilecektir.

 

  1. Gemi Acenteleri Yönetmeliği’nin 18.maddesinin a) bendi gereğince, denizcilik eğitimi veren lise veya denizcilikle ilgili yükseköğretim programından mezun olanlar eğitime katılmaksızın gemi acentesi personeli tanıtım kartı alma hakkına sahiptir.

 

  1. Sınavda başarılı olan ve bir gemi acente firmasında çalışan/çalışmaya başlayacak kişiler, UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek / ANKARA adresine başvurarak “Gemi Acentesi Personeli Kimlik Kartı” talebinde bulunacaklardır.

 

  1. Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, eğitim seminerlerine devam mecburi olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava giremeyecektir.

 

  1. Odamızca, katılımcılarından herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak, eğitim sırasında katılımcılara “Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı ” dağıtılacaktır.

 

  1. Eğitime katılmak isteyen eğitim niteliklerine haiz kişilerin, başvurularını ekte yer alan firma antetli dilekçe, öğrenim durumunu gösteren belge fotokopisi, (en az lise diploma fotokopisi) ve nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte en geç 16 Şubat 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar ebru.aksan@denizticaretodasi.org.tr  e-posta adresine göndermeleri hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz