Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği

SİRKÜLER NO: 3.1  / 903-684 = 05/12/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05.12.2017 tarih ve 4604-753/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 21.11.2017 tarih ve E.89381 sayılı yazısına atfen.

 

“Gemi acenteleri işlemlerinin, Bakanlıklarınca Gemi Acenteleri Yönetmeliği kapsamında yürütülmekte olduğu, bahse konu Yönetmelik gereğince yetkilendirilen gemi acentelerinin kendilerine tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifresi ile e-Denizcilik sistemine erişim sağlayarak anılan Yönetmelik kapsamında faaliyetlerini sürdürdüğü,

Diğer taraftan, gemi acentelerinin meslek ahlakı açısından ve basiretli bir tacir gibi davranmaları, yapılan işin mahiyeti de dikkate alındığında önem arz eden unsurlar içerisinde yer aldığı, bu itibarla, meslek kuruluşlarının bu etik değerler ve öngörülen disiplin kuralları çerçevesinde hareket etmeleri gerektiğinin aşikâr olduğu,

Liman Yönetim Bilgi Sistemi ve Seyir İzin Belgesi Sistemi'nin gemi acentelerinin faaliyetleri açısından ön plana çıkan sistemlerden olduğu, acentelerin sistemde yanlış beyan veya yanlış bilgi girişinin tespitinin mevzuat gereği idari ve cezai bir müeyyide yapılması gereğini ortaya çıkarmakta olduğu,

Bu itibarla, Gemi Acenteleri Yönetmeliği kapsamında mevzuata uygun işlem yapılması ve etik değerlere uygun hareket edilmesine özen gösterilmesi, gemi acenteleri konusunda yapılan müeyyidelere yönelik olarak ilgili Deniz Ticaret Odasına da bilgi verilmesi ve Deniz Ticaret Odaları tarafından gemi acenteleri ile ilgili yapılan işlemlere yönelik olarak da ilgili Liman Başkanlıklarının ve Genel Müdürlüklerinin bilgilendirilmesinin işbirliğinin arttırılması açısından önemli olduğu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz