Menu

Duyurular


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302)

SİRKÜLER NO: 10.4 / 004-004  = 02/01/2018


Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca, 29 Aralık 2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302)” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ

Dağıtım: Tüm üyelerimiz