Menu

Duyurular


Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)’nde 11-12 Mart 2002, 3-4 Mart 2008 ve 25-26 Mart 2013 Tarihlerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 8.7 / 276-220 = 06/04/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05/04/2018 tarih ve 276-220/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2008 tarihinde kararlaştırılan “Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)’nde 11-12 Mart 2002, 3-4 Mart 2008 ve 25-26 Mart 2013 Tarihlerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanması Hakkında Karar”  04 Nisan 2018 tarih ve 30381 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Bahse konu Karar’da;

 

- Ek B-3’ün II No’lu “Konteynerlerin işaretlenmesine ilişkin hükümler” Başlıklı Eki Değişikliği,

- Ek B-2 “Diğer Malzeme” Başlıklı 3 No’lu İlavesi’nde Yer Alan Liste Değişikliği

 

konu başlıkları yer almaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk 1: İlgi Yazı

Ek 2: Karar


Dağıtım: Tüm üyelerimiz