Menu

Duyurular


Geçici Depolama Yeri Giriş Kaydı – Konteyner ve Liman Takip Sistemi

SİRKÜLER NO: 8.5  / 269-215 = 04/04/2018 


T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 30/03/2018 tarih ve 52856264-235/331661820 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Konteyner ve Liman Takip Sistemi çalışmaları kapsamında; özet beyan kapsamı eşyanın (konteynerli/açık yük) geçici depolama yerine (GDY) kaydının daha kolay yapılmasına ilişkin olarak BİLGE Sisteminde düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu düzenleme kapsamında, tüm limanlarda tahliye bilgisi alınan ve varış bildirimi işlemi tamamlanan özet beyan kapsamı eşya, sistem üzerinde geçici depolama yerlerine ilgili memurlarca aşağıdaki şekilde kaydedilebilecektir:

1- GDY’de görevli memurlarca BİLGE Sistemi/Özet Beyan TC modülüne giriş yapılır.

2- Söz konusu modülün “Ambar İşlemleri” sekmesinde yer alan “Giriş İşlemi Yapılabilecekler” sekmesi seçilir.

3- Açılan “Ambar Girişi Yapılabilecekler” ekranından GDY girişi yapılmak istenen eşyaya ilişkin özet beyanlar seçilir.

4- Bu aşamadan sonra ambar giriş ekranı açılır ve seçilen özet beyanın, özet beyanın tümü, bir kısmı veya taşıma senedinin bir kısmı seçilerek sistem üzerinde GDY girişi yapılır.

Konu ile ilgili olarak ekran görüntülerini içeren bir dosya ekte gönderilmekte olup liman işlemleri yapılan bağlantınız gümrük müdürlüklerine işlemlerin bu yönde tesis edilmesine yönelik gerekli talimatın verilmesi hususu,”


Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz