Menu

Duyurular


FONASBA “New ConTex Commentary 2019 Week 02”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 034-023 = 11/01/2019


Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 11.01.2019 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;

 

New ConTex Commentary 2019 Week 02” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz