Menu

Duyurular


FONASBA “New ConTex Commentary 2018 Week 31”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 570-447 = 03/08/2018

Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 03/08/2018 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;

 

New ConTex Commentary 2018 Week 31” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

  

Dağıtım: Tüm üyelerimiz