Menu

Duyurular


FONASBA “New ConTex Commentary 2018 Week 23”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 438-344 = 11/06/2018


Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 08/06/2018 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;

 

New ConTex Commentary 2018 Week 23” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz