Menu

Duyurular


Fırtına Uyarısı

SİRKÜLER NO: 13.7  / 578-453  = 09/08/2018

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yalova Liman Başkanlığı’ndan alınan 08.08.2018 tarih ve 40163385-145.99-E.974 sayılı “Fırtına Uyarısı” konulu yazısında;

“09.08.2018 tarihinden itibaren hafta sonuna kadar kuzey-doğu yönlü kuvvetli rüzgârların oluşabileceği bilgisi alınmış olup, konu ile ilgili olarak gerekli önlemlerin alınması, kuvvetli rüzgârların denizde seyir, can, mal ve çevre emniyetini tehlikeye düşebileceği dikkate alınarak, iskele/rıhtım/havuzlarda bulunan gemilere yönelik emniyet tedbirlerinin arttırılması(halat sayısının arttırılması, gemilerin sürekli gözlemlenmesi, römorkör desteği istenmesi, rüzgâr etkisine maruz kalmayacak şekilde gemilerin bağlanması, makineden yoksun olan gemi ve deniz araçlarının korunaklı rıhtımlara aborda edilmesi, deniz/havaya açık yanaşma yerlerinde kıçtan kara gemi bağlanmaması vs...), rüzgâr etkisine maruz kalabilecek yüzeyi bulunan ekipmanların sabitlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve sahada çalışan personellere gerekli uyarıların yapılması, rıhtım, iskele ve havuzlarda bulunan ya da tesise yönelik_çalışma yapan, gemi ilgililerine durumun iletilmesi ve yukarıda belirtilen hususlara kış/fırtına sezonu boyunca dikkat edilmesi, herhangi bir olumsuz durumun olması halinde ivedilikle Liman Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususu,”

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz