Menu

Duyurular


EQUASIS Bilgi Sistemlerinde Liman Devleti Kontrol Denetimleri ile İlgili Dublikasyon Veri Girişi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 648-452 = 28/08/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 03.09.2019 tarih ve 3144-583/2019 sayılı yazısı.


Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 14 Ağustos 2019 tarihli ve SPC(19)19 sayılı yazısına atfen,


"Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda; EQUASIS ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Küresel Entegre Deniz Taşımacılığı Bilgi Sistemi (GISIS) gibi, Liman Devleti Kontrolü (PSC) bilgi sistemleri tarafından dağıtılan bazı Liman Devleti Kontrolü (PSC) denetim verilerinin birden fazla Memorandumda girişinin yapılması neticesinde dublikasyona yol açtığı bu sebeple söz konusu denetime tabi tutulan gemilerin kalite ve performans görünümlerine olumsuz etki yarattığı bildirilmektedir.  


Ülkelerin Liman Devleti Kontrolü kapsamında oluşturulan denetim verilerinin, geminin diğer memorandumlar kapsamındaki ülkelere girişlerinde denetlenme için hedef haline getirebileceği gibi, ticari faaliyetlerini de etkilediği belirtilmektedir.


Birden fazla memorandumun üyesi olan ülkelerin PSC denetim verilerinin dublikasyon olarak girişi sebebiyle örneğin  aynı tarih ve yerde denetime tabi olarak tutulan bir geminin, farklı memorandumlarda görüntülendiği ve böylelikle farklı iki noktada tutulmuş gibi göründüğü ifade edilmektedir.

GISIS ve EQUASIS sistemlerindeki veri dublikasyonu sorununun, daha çok ticari amaçlarla kullanılması sebebiyle EQUASIS veri tabanında birincil öncelik taşıdığı, 2018 yılının Eylül ayına kadar EQUASIS sisteminde 7000 kadar dublikasyon veri girişi tespit edildiği, en kısa sürede bir çözüm bulunmazsa bu durumun EQUASIS’in güvenilir bir bilgi kaynağı olarak kalmasını zorlaştıracağı belirtilmektedir.


ICS tarafından sorunun çözümüne yönelik IMO ve EQUASIS nezdinde yapılan görüşmelerde, sorunun PSC Bilgi Sistemlerine (GISIS ve EQUASIS) giriş yapan yetkililerden kaynaklandığı, kendileri tarafından veri girişi yapan kişinin yetkisine müdahale edilemediği ifade edilmektedir.

Ekte sunulan detaylı bilgi ve yukarıda bahsi geçen konular kapsamında 9 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek ICS Denizcilik Politikaları Komitesi toplantısında Odamız görüşlerine esas teşkil etmek üzere varsa görüş ve önerilerinizin 6 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza (serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr) iletilmesi hususu,"

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi yazı

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz