Menu

Duyurular


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan(EPDK) Kurul Kararları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 190-114 = 05/03/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 05.03.2019 tarih ve 865-144/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından;

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/02/2019 Tarihli ve 8455-1 Sayılı Kararı,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/02/2019 Tarihli ve 8455-4 Sayılı Kararı,

 

5 Mart 2019 Tarih ve 30705 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

EPDK Onaylı İletim Tarife’lerinin Deniz Motorini Türleri’ne iletim hizmeti verilmesine ilişkin fiyatlandırma ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları kapsadığı belirtilmekte olup, söz konusu Karar ve Ekine İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel”, “Teknik” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabildiği,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı ve Kurul Kararı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz