Menu

Duyurular


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) “Kurul Kararı”

SİRKÜLER NO: 23.1 / 667-504 = 12/09/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10.09.2018 tarih ve 3435-516/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“?Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun;

 

6/9/2018 Tarihli ve 8044 Sayılı Kararı

6/9/2018 Tarihli ve 8045 Sayılı Kararı,

6/9/2018 Tarihli ve 8048 Sayılı Kararı,

 

8 Eylül 2018 Tarihli ve 30529 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Karar İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel”, “Teknik” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinde yayımlanmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz