Menu

Duyurular


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) “Kurul Kararı”

SİRKÜLER NO: 8.1 / 841-639 = 14/11/2017 


İlgi yazı ile;

 

14 Kasım 2017 tarih ve 30240 sayılı Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca; “BOTAŞ Dörtyol Yüzen Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Terminali (FSRU) Temel Kullanım Usul ve Esasları” yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Kurul Kararına İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr)  “Genel” “Teknik” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmekte olduğu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Ek: Kurul Kararı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz