Menu

Duyurular


Elektronik Sertifika Yetkilendirmesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 842-677 = 12/11/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.11.2020 tarih ve 3065/1249/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün bilgi için Odamıza, gereği için Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarına gönderilen 15.10.2020 tarih ve 58124 sayılı ekli yazıları ile,

18.01.2017 tarih ve 29952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği ile uluslararası denizcilik konvansiyonları gereği Türk Bayraklı gemilerde bulundurulması gereken belgeleri vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların (YK) yetkili kılındığı, YK'lar ile yapılan yetkilendirme protokolleri ile YK'ların Türk Bayraklı gemilere düzenledikleri sertifikaların ıslak imzalı ve mühürlü olarak düzenlenmesi ve orjinallerinin gemide bulundurulması gerektiğinin belirlendiği ve deniz ticaret filomuzun dünyanın her yerinde ticari faaliyetlerini sürdürmesi ve Türk Bayraklı gemilerin uluslararası alanda hizmet vermesinin, YK'lar tarafından düzenlenmiş olan belgelere her an ulaşılabilir olmasını zorunlu hale getirdiği ifade edilmektedir.

Bu açıdan, Türk Bayraklı gemilerde uluslararası denizcilik konvansiyonları gereği bulundurulması gereken belgelerin 01.11.2020 tarihinden itibaren FAL.5/Circ.39/Rev2 "Guidelines For the Use of Electronic Certificates" kapsamında elektronik olarak düzenlenebilmesi ve düzenlenen e-sertifikaların yıllık, ara ve periyodik gibi gerekli tüm onaylarının elektronik olarak yapılabilmesi için daha önce yetkilendirme protokolleri imzalanmış olan kuruluşların yetkilendirilmiş oldukları belirtilerek, İMO GISIS veritabanına yüklenecek olan e-sertifika düzenlenmesine ilişkin hususların yer aldığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Sirküleri yazılarının ekinde sunulduğu,

 


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz