Menu

Duyurular


E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) ile ilgili YPK Kararı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 104-087 = 09/02/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08/02/2018 tarih ve 519-74/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ekonomi Bakanlığı'nca hazırlanan "E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020)", Yüksek Planlama Kurulu (YPK) nun 31.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı kararı gereğince 06.02.2018 tarih ve 30324 sayılı RG'de yayımlanmıştır.

 

E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) ekli olup, bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk 1: İlgi Yazı

Ek 2: E-İhracat Stratejisi ve

Eylem Planı (2018-2020)


Dağıtım: Tüm üyelerimiz