Menu

Duyurular


Dünya Meteoroloji Örgütü Gönüllü Rasat Gemileri Düzenine Katılım

SİRKÜLER NO: 23.1  / 515-408 = 09/07/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09/07/2018 tarih ve 2752-414/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 04/07/2018 tarih ve MC(18)50 sayılı yazısına atfen;

Denizcilik Emniyeti Komitesi (MSC) 'nin 99.Oturumunda (16-25 Mayıs 2018) Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Gönüllü Rasat Gemileri ( Voluntary Observing Ships -VOS) Düzenine katılımda, MSC. 1/Sirküler 1293 ile güncellemeye gidildiği bildirilmektedir.

Revize edilmiş MSC Sirkülerinin; gemilerin, yük ve mürettebatın emniyeti için önemli bir unsur olan, gemi merkezli deniz meteorolojisi ve oşinografi rasatlarında gönüllü katılımı teşvik ettiği, son yıllardaki bahse konu düzene kayıtlı gönüllü gemi sayısındaki azalmanın gemilere sunulan, gemi seyir planlama, arama kurtarma, deniz kirliliği ve iklim değişikliği çalışmaları gibi emniyetle ilgili hizmetleri etkilediği ifade edilmektedir. Gemi sahipleri ve işleticilerinin, WMO'nun gemi merkezli deniz meteorolojisi ve oşinografi rasat programına dahil olarak, rasat kalitesinin geliştirilmesi ve deniz emniyetinin arttırılmasına katkı sağlayabilecekleri, VOS sistemine gönüllü olarak dahil olan gemilerin, rasat raporlarını VOS tarafından kendilerine sağlanan bilgisayar yazılımı üzerinden doldurup, yazılımın otomatik olarak rapor sonucunu  teleks formatına çevirmesi ardından Inmarsat C  vasıtasıyla Land Earth Stations (LESs)  özel giriş kodu (Code 41) kullanarak ücretsizgönderebilecekleri (INMARSAT-C cihazları markalarına göre izlenecek prosedürlere https://www.vos.noaa.gov/vos_resource.shtml linkinden ulaşılabilmektedir), ayrıca rasat yapılmak üzere kullanılacak meteorolojik ekipmanlarının ücretsiz olarak sağlanabileceği, sisteme dahil olmak isteyen gemilerin;

 

Ulusal Meteoroloji Servisleri

https://www.jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewGroupRecord&groupID=108 ya da

Liman Meteoroloji Zabitleri

(https://www.jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewGroupRecord&groupID=151) ile irtibata geçerek VOS sistemine katılım taleplerini iletebilecekleri hususu,”

 

Bildirilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz