Menu

Duyurular


Döner Sermaye Ücretleri

SİRKÜLER NO: 11.7  / 036-030 = 12/01/2018 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12/01/2018 tarih ve 163-21/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 04.01.2018 tarih ve E.95165 sayılı yazısına atfen;

 

04.12.2017 tarihli ve 94854 sayılı Olur ile sörvey/belgelendirme hizmetlerine ve düzenlenen belgelere yönelik olarak alınacak ücretlerin yeniden belirlenmesinin uygun görüldüğünden bahisle Ek-2 de sunulan yeni ücret tablosunun sektöre duyurulması hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz