Menu

Duyurular


Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikâyet Anketi

SİRKÜLER NO: 12.3  / 757-577  = 10/10/2017


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 10.10.2017 tarihinde alınan “Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketi” konulu e-posta mesajında;

 

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte olan Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi kapsamında Mevcut Durumu Analizi devam etmekte olup bu kapsamda ayrıca bir de Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketi gerçekleştirilmektedir.  Söz konusu anket ile ilgili bilgilendirme yazısı tarafınıza 19.09.2017 tarihli ve 27972015 sayılı yazı ile de iletilmiştir.

Bahse konu anket, Bakanlığımızın faaliyet ve hizmetleri hakkındaki görüş ve beklentilerinizi almak, bu sayede iyileştirmeye açık alanları tespit ederek çözüme yönelik stratejiler geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Anket sonuçlarının kapsayıcı olması amacıyla söz konusu ankete en geç 15 Kasım 2017 tarihine kadar Kuruluşunuz tarafından katılım sağlanması ve üyelerinizin ankete iştirak etmeleri için gerekli duyurunun yapılması önem arz etmektedir.

Ankete aşağıdaki link vasıtasıyla ulaşılabilmekte olduğu,

https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz