Menu

Duyurular


Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgesi Kartı Başvuruları

SİRKÜLER NO: 11.5 / 896 - 674  = 03/12/2018


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03.12.2018 tarih ve 4529-708/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün web sayfasındaki yazıya atfen;

Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkındaki 5/1806 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen 18 Kasım 1961 tarih ve 10961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ve bahsi geçen Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan 08/05/2014 tarih ve 2014/1 sayılı Genelge ile 04/10/1991 tarih ve 1991/223 sayılı Genelge uyarınca emniyet ve gümrük hatlarının korunması, gemilere giriş-çıkışın disiplin altına alınması amacıyla yabancı limanlara sefer yapan milli gemilerimizle limanlarımıza gelen yabancı bayraklı gemilere iş gereği veya başka geçerli sebeplerle girip çıkmak isteyen ilgililerin bahse konu Yönetmeliğin 2 ile 10'uncu maddeleri gereği senelik ve geçici izin belgeleri almaları zorunluluğu bulunduğu,

 

Dış hatlara sefer yapan gemilere giriş çıkış senelik izin belgesi giriş kartı müracaatı yapmak isteyen firmaların başvuru yaparken;

 

a) Vizeleme işlemleri; 2017-2018 yıllarında firmalara verilen yeni kartlar ve daha önce verilip vizeleme işlemi yapılmış olan kartların tamamının (işten çıkarılan personele ait kartlarda dahil) Bölge Müdürlüğümüze teslimini müteakip vizeleme işlemi yapılacak olup, ilgili firmanın eksik kart ibraz etmesi halinde başvuruları red edileceği,

b) Giriş Kartı başvurularının Karaköy Mülki İdare Amirliği'nden havale alındıktan sonra Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne yapılacağı, havale alınmayan dosyaların işleme alınmayacağı,

Başvuru evraklarının 03/12/2018 -28/12/2018 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne teslim edileceği, 
 01/01/2019 -31/01/2019 tarihleri arasında ise Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nce vizeleme (bandrol) işleminin yapılacağı,”

 

 Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz