Menu

Duyurular


Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

SİRKÜLER NO: 23.1 / 266-162  = 02/04/2019


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 26.03.2019 tarih ve 24216 sayılıDenizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi” konulu Yönerge  yayımlanmış olup, ekte sunulmaktadır.

 

Yönerge, Denizyolu taşımacılığının daha emniyetli gerçekleştirilmesini teminen gemilere yüklenecek olan dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespit edilerek doğrulanması, doğrulanmış brüt ağırlıklarının bildirimi amacını taşımaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yönerge

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz