Menu

Duyurular


Denizcilik Sektörünün Hong Kong Sözleşmesi’ne İlişkin Ortak Basın Bildirisi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 430-339 = 06/06/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05/06/2018 tarih ve 2257-333/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 25/05/2018 tarih ve PRESS(18)11 sayılı yazısına atfen;

 

ICS Üyeleri, IMO Hong Kong Sözleşmesi hakkında ICS, BIMCO, ECSA, INTERTANKO ve Asya Armatörler Birliği tarafından hazırlanan basın bildirisini ulusal yayın kuruluşlarına, denizcilik idarelerine ve üye şirketlere iletmeye davet edilmektedirler.

 

25/05/2018 tarih ve PRESS(18)11 sayılı yazı Eki Basın Bildirisi'nin İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda yapılan Türkçe çevirisi ilişikte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz