Menu

Duyurular


Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 514-407 = 09/07/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09/07/2018 tarih ve 2748-412/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve  Haberleşme Bakanlığından  "Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"   07.07.2018 tarih ve 30471 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.  Bahse konu Yönetmelik ile , 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sicilinin bulunduğu" ibaresi "sicil işleminin yapıldığı herhangi bir" şeklinde değiştirilmiştir.

 

Başvuru esasları

 

MADDE 6 – (1) 2 nci maddede belirtilen kapsamda bulunan eşyaları 2581 sayılı Kanun uyarınca gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi (Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi hariç) ve resimlerden, damga resmi dâhil, muaf olarak ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler; aşağıdaki belgelerle birlikte, gemi ve su araçları için sicilinin bulunduğu sicil işleminin yapıldığı herhangi bir, tesisler için idari yetki alanındaki Liman Başkanlığına;

 

 

Söz konusu Yönetmelik İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası  (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz